February 6, 2023

प्रादेशिक / State

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)कर्णावती। पूर्वतनः मुख्यमन्त्री तथा वर्तमानस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातराज्ये 2003 तमवर्षे प्रथमवारं वैश्विक - औद्योगिक सम्मेलनं संयोज्य...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)भरुच। भारतीय ट्रायबल दलस्य आदिवासीप्रखरनेता छोटूभाई वसावा उक्तवान् यत् नर्मदातटे केवडियाग्रामे सरदार पटेलस्य सम्मानार्थे विश्वस्य विशालतमा प्रतिमा...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गान्धीनगरम्। गुजरातराज्ये विकल्पभाजपा-सर्वकारस्य संरचनाकाले पूर्वसर्वकारस्य सर्वे सदस्याः सामुहिकं पदत्यागं कृतवन्तः। षण्मासादनन्तरं विजय रूपाणी पञ्जाबप्रान्तस्य निर्वाचनीय प्रभारी रूपेण...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः- सूरतम्)सूरतम्। सूरतमहानगरे अमरोलीग्रामे जीवनज्योतट्रस्ट परिचालिते जे.जेड. शाह कला एवं एच.पी. देसाई वाणिज्यमहाविद्यालये जीवनोद्धारकोपायान् आधृत्य मौलिकगणचेतनाकार्यक्रमः आयोजितः।75 तमस्य अमृतमहोत्सवस्य...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। निर्वाचनवर्षे सूरतमहानगरे आप संगठनस्य सक्रियोपस्थितिः शासकदलाय चिन्तायाः कारणं भवति। महानगरे द्वादश-आसनेषु प्रायतः सप्तविधानसभाक्षेत्रेषु आम आदमीदलस्य सक्रियता...

1 min read

गान्धीनगर । प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भारतीय जनता पार्टीति दलेन शासित नगर-निगमानां महाौरान् अध्यर्थितवान् यत् ते निज- निज-नगरेषु जन-कल्याण-विषयाधारित विकासेषु ध्यानं दद्युः...

1 min read

बिहार । बिहारे विगतचतुर्विंशतिः- होरासु विभिन्न भगेषु विदयुत्पातेन, झंझावातेन अतिवृष्ट्याः च षट्त्रिंशत् जना: मृत्युमुपगताः सूच्यन्ते । वृष्टिघटनासु त्रयोदशजना: व्रणिताः सन्ति...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। भारतस्य 36 तमा राष्ट्रीयक्रीडाप्रतियोगिता प्रथमवारं गुजरातस्य महानगरेषु अस्मिन् मासैव भविष्यति। एतस्मात् प्राक् सूरतसंभागे पूर्वप्रस्तुति जागरूकतायां त्रिषु...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। गुजरातप्रदेशे सर्वप्रथमवारं राष्ट्रीयक्रीडां प्रति शासने, प्रशासने च चलचंचलता अनुभूयते। 36तमे क्रीडामहोत्सवे गान्धीनगरम्, कर्णावती, वडोदरा, भावनगरम्, राजकोट...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अहमदाबादः। गुजरातराज्ये शासकीयप्रभावः यत्र राजधानीनगरे न सीमितः तथापि आरम्भात् नेतृणां हस्तक्षेपः अहमदाबादनगरे विद्यते। अधुना प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!