February 6, 2023

राष्ट्रीय / National

1 min read

नवदिल्ली। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् देशः हिमाचल-प्रदेशस्य यूनाम् उत्साहेन कौशलेन च लाभान्वितः भवति । सः प्रोक्तवान् यत् अधुना भाजपादलस्य प्राथमिकता...

1 min read

नवदिल्ली। गृहमन्त्री अमितशाहः प्रोक्तवान् यत् देशस्य सीमानः पूर्णत्वेन सुरक्षितम् अस्ति । किशनगंजे एसएसबी - सशस्त्र सीमा बलस्य शिविरे फतेहपुर -...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अगरतला। पर्वतीये त्रिपुराराज्ये भाजपाशासनात् बिप्लवकुमार देबस्य निर्गमनेन सार्धं माणिक शाहस्य नेतृत्वं प्रारब्धम्। एकमात्रे राज्यसभासने उपनिर्वाचनकाले पूर्वतनः मुख्यमन्त्री...

1 min read

नवदिल्ली। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः उक्तवान् यत् वाद-विवाद, चर्चा: च सुशासनस्य आत्मभूताः सन्ति अपि च सामाजिक सद्भावनार्थं स्वतन्त्र-विचाराणां प्रवाहः आवश्यकः।  श्रीधनकडवर्यः...

1 min read

नवदिल्ली। राष्ट्रिय अन्वेषण अभिकरणस्य प्रवर्तन निदेशालयस्य च निशित- दृष्टौ पी.एफ.आई. गुल्म प्रमुखः अपि वर्तते, तस्य गृहे अपि सहसान्वेषणम् आचरितम् ।...

1 min read

नवदिल्ली। केन्द्रेण पञ्जाब-हरियाणा उत्तरप्रदेश- दिल्ली चेत्येतेषां प्रशासनानि प्रोक्तानि यत्तानि आगामि-मासे परालीति धान्य-तृणानां न प्रज्वालनस्य लक्ष्यं प्राप्तुं पूर्णतया प्रयासं कुर्युः ।...

1 min read

नवदिल्ली। उच्च रक्तचाप रोगं विरुध्य देशस्य श्लाघनीय प्रयासानां कृते भारतम् संयुक्त राष्ट्र पुरस्कारेण सम्मानितम् अस्ति। देशस्य प्राथमिक स्वास्थ्य-प्रणाल्याः असाधारण कार्याणां...

1 min read

नवदिल्ली। अशेषे अपि देशे आतङ्कवादिनां कटीभञ्जनाय NIA इति राष्ट्रिय अन्वेषण अभिकरणेन ED इति प्रवर्तन निदेशालयेन च दशाधिकेषु राज्येषु PFI इति...

1 min read

नवदिल्ली। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मासस्यास्य सप्तविंशे दिनांके टोक्योनगरे जापानस्य पूर्वप्रधामन्त्रिणः शिंजो आबे इत्येतस्य अन्तिमसंस्कारे भागग्रहणाय जापानं प्रस्थास्यति।नवदेहल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता...

1 min read

नवदिल्ली। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना पी.एम. केयर्स फण्ड इत्यस्य न्यासीपरिषदः उपवेशनस्य अध्यक्षतां निर्वहन्, उदारमनसा योगदानाय च जनानां प्रशंसा कृता। उपवेशनेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री सहायताकोषद्वारा...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!