February 6, 2023

प्रादेशिक / State

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)बारडोली। गुजरातप्रदेशे दिसम्बरमासे निर्वाचनं स्यात्। अत्रान्तरे राज्यस्य विविधानि संगठनानि सततं समस्यानिवारणाय शासकदलस्य पुरतः उग्रं विरोधं प्रदर्श्य आन्दोलनाय...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गान्धीनगरम्। गुजरातविधानसभाभवने विपक्षसदस्यानां कृते अनुशासनमूलकं कार्यं बभूव। स्वाधीनसदस्यः जीग्नेश मेवाणी, अन्ये च 14 कांग्रेससदस्याः कक्षायाः बहिष्कृताः द्विदिनात्मके...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गान्धीनगरम्। केन्द्रीय-निर्वाचनायोगस्य निर्देशानुसारं गुजरातराज्यात् जिल्लापालाः, विकास-अधिकारिणः, आयुक्ताः, आवासिया-युक्ताः, अतिरिक्तसचिवाः स्थानान्तरिताः भविष्यन्ति। परन्तु ये केचन प्रशासकाः शासकदलस्य पृष्ठपोषकतायां...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गांधीनगरम्। गुजरातराज्ये पर्याप्तसंख्यायां रक्तसंग्रहकेन्द्रस्य आवश्यकतानुभूयते। प्रत्यहः सहस्त्रं रुग्णाः विभिन्नैः रोगैः पीडिताः सन्तः अत्यावश्यकं जीवनाधारकं रक्तं वांछन्ति परं...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)पटना। बिहारराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणः नीतिशकुमारस्य वरद्हस्ते प्रायतः 4235 मनोनीताः राजस्वसहायकाः पदस्थापिताः। गतदिवसे पटनासंभागे नीतीशस्य कार्यालये एते मनोनीताः कर्मचारिणः...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। राष्ट्रीयकांग्रेससंगठने परवर्त्तीप्रमुखः कः स्यात् इति अक्टूबरमासे तृतीयसप्ताहे चित्रं स्पष्टं भविष्यति। तत्र केरलराज्यात् वरिष्ठसांसदः शशी थरुरः, राजस्थानस्य...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अजमेर। राजस्थानस्य अजमेरनगरे भारतीयजनतादलस्य अल्पसंख्यकसमुदायस्य कार्यकर्तृणां त्रिदिवसीयप्रशिक्षण कार्यशाला अस्य मासस्य 26 दिनांकात् भविष्यति। शिबिरे केन्द्रीयनेतृणां विशेषोपस्थितिः भवेत्।...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)प्रयागराज। उत्तरप्रदेशस्य इलाहाबाद केन्द्रीयविश्वविद्यालये वर्धितशिक्षणशुल्कस्योपरि छात्रेषु विरोधः वर्धते। छात्रसंगठनानि राजनैतिकपृष्ठपोषकतां प्राप्य उग्ररुपं धारयन्ति। गतवर्षापेक्षया चलिते शैक्षणिके सत्रे...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)फुलपुरम्। संयुक्तजनतादलमपि उत्तरप्रदेशस्य मार्गे केन्द्रं प्रति ध्यानं रतम्। नरेन्द्र मोदी 2014 तमवर्षे वाराणसीनगरात् भव्यं विजयं प्राप्य राजनीतौ...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)राउरकेला। पश्चिमोत्कलस्य राउरकेलामहानगरे महर्षि व्यासदेव राष्ट्रिय प्राच्यविद्यागवेषणाकेन्द्रे नियमिता काव्यव्याख्यानपरिचर्चा आयोज्यते। गतरविवासरे व्यासश्रीपरिवार-प्रायोजितकार्यक्रमे नैषधीयचरिते गवेषणाधारा इति प्रसंगाधारीकृत्य शास्त्रीयचर्चा...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!