August 13, 2022
1 min read

(वार्ताहरः-अङ्कनः दासः)पश्चिमवङ्गः। पितुः शरीरः सम्यक् नास्ति,दरिद्रपरिवारे अधुना आशा केवलं सा।सा अस्मिन् वर्षे माध्यमिकपरीक्षा दास्यति। तर्हि अपि सा गृहे भ्रातृ-भगिणीनां मध्ये...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकायाः विदेशभ्रमणं समाप्य प्रत्यागतः। रविवासरीये क्रमबद्धे मनोगते मोदी राष्ट्रस्य कृतेसंबोधितवान्। भारतीयप्राचीनपरिधानं खादी, स्वतंत्रता...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)पटना। सीबीएसई-परिचालितानां विद्यालयानां द्वादशकक्षायाः लक्षाधिकानां छात्राणां कृते पुनः समस्या। दीर्घसमयात् वार्षिकपरीक्षायाः परिणामाः प्रकाशिताः तथापि केन्द्रीय-शिक्षामण्डलेन छात्राणां प्राप्तगुणपत्राणां...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)डभोई। डभोई नगरस्य पशुसंरक्षणालये गतदिने 13-09-2021 दिनाङ्के सोमवासरे 300 गावानां कृते गो-ग्रास प्रदानं तथैव निर्धन बालकेभ्यः सुस्वादु...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। अगस्तमासात् उकाईजलाशयस्य दयनीया दशा राज्यप्रशासनस्य कृते महती चिन्तायाः कारणमासीत् परन्तु सितम्बरमासे महाराष्ट्र-मध्यप्रदेशयोः नियमितवृष्टिपातेन जलाशये जलप्रवेशः पुनः सामान्यरीत्या...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गान्धीनगरम्। राजनीतौ अतिरंजितप्रक्रियायां गुजरातस्य भाजपादलस्य नूतनमुख्यमन्त्रीस्थाने पाटीदारनेता भूपेन्द्र पटेलः शपथग्रहणं कृतवान्। अहमदाबादस्य घाटलोडियाविधायकः 17 तमः मुख्यमन्त्री अभूत्।...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!