February 6, 2023

सशक्तविपक्षसाम्मुख्यार्थे कांग्रेस दलेन सह मित्रता स्थापनीया

(विश्वस्य वृत्तान्तः – सूरतम्)
मुम्बई। राष्ट्रवादिकांग्रेससंगठनस्य संस्थापकः शरद पवारः प्रथमवारं स्वीकृतवान् यत् 2024 तमस्य साधारणनिर्वाचने सशक्तविकल्पशासनं काम्यते। भाजपादलस्य कृते न केवलं कांग्रेसं न वा प्रान्तीयसंगठनं पर्याप्तम् अतः तृणमूलीयाः कांग्रेसनेतारः च मिलित्वा रणनीतिं करिष्यन्ति। शरद पवारस्य मते स्वयं ममता बनर्जी एव कांग्रेसदलेन सह मित्रतायै सहमतिः।
अतः बिहारात् नीतिशकुमारः, जम्मूतः फारुक अब्दुल्ला अन्ये च प्रादेशिकनेतारः मिलित्वा लोकसभा निर्वाचने महासाम्मुख्यं करिष्यन्ति। कांग्रेसदलं विहाय टीएमसीसंगठनं दीर्घसमयात् एकाकि एव विजयं प्राप्नोति। परं सांप्रदायिकशक्तेः सुनिश्चितपराहताया नवीना योजना आरभ्यते। पश्चिमबंगस्य राज्यनिर्वाचने ममतायाः कृते एतत् कांग्रेसदलं बाधकमासीत्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!