September 24, 2022

पर्याप्तसंख्याकानाम् श्मशानगृहाणां निर्माणमाश्यकम्

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः – सूरतम्)
मुम्बई। मुम्बईमनपाप्रशासनं केवलं कोटिशः जनानां कृते नभश्चुम्बीभवनानां निर्माणाय प्रयासरतम्। बहूतलीयभव्यप्रासादानां निर्माणकाले महानगरे पर्याप्तसंख्यायां श्मशानगृहाणामावश्यकता सर्वकारेण विस्मृता इव कथ्यते।
उच्चन्यायालये न्यायाधीशौ दीपंकर दत्तः – माधव जामदरः चोक्तवन्तौ यत् एकनाथ शिन्दे प्रणीतस्य विकल्पसर्वकारस्य कैबिनेटचर्चासत्रे हिन्दू-मूस्लिम-सून्नीवर्गादीनां कृते श्मशानगृहाणां निर्माणे विलम्बः भवति। राज्यशासनस्याधिवक्ता आशुतोष कुम्भालकनी न्यवेदयत् यत् सर्वकारेण दक्षिणमुम्बईसंभागे बान्द्रेमार्गे अतिरिक्तश्मशानगृहाणां निर्माणाय आदेशः प्रेषितः।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!