September 24, 2022

वित्तव्यपारार्थजगतः

 अॅमेझोन फ्युचर रिटलं रिलायन्स समूहस्य न्यायप्रविष्ट अधिकारान् प्राप्तिं सम्बन्धितं प्रकरणे एकमासान्तं पर्यन्तं न्यायिक खंडपीठाय, भारतीय प्रतिभूति वा विनिमय आयोगाय, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाय वा इतरेतर नियन्त्रकानां केनापि प्रकारेण अन्तिमादेशां प्रसारणात् प्रतिबन्धितेन तथाच उच्चतम न्यायालयस्य निर्णाये स्थगितीकृत्य सर्वोच्च न्यायालयेन आदिशत्।
 केवलं एकमेव दिनस्य अन्तरालेन विपणीम् विनियम्य व्यवहारानां धनप्रेषणव्यवस्थाप्रणाल्याः निर्मातुं भारतीय प्रतिभूति वा विनिमय आयोगेन विदेशीयाः वैयक्तिक सम्मूच्चयधनराशिं निवेशितानां अभिमतं नैव स्वीक्रियते।
 वैद्युताण्विकक्षेत्रे ग्राहकानां वैयक्तिकोपकरणानां ऐश्वर्यं सुखासीनं वैभवेन विलसित विषयासक्त विशिष्टाङ्कितचिन्हानानां औद्योगिकोत्पादनं निर्माणाधीनाक्रमे बोट नाम्ने भारतीय प्रतिभूति विपणीम् विनिमयाय प्रवेष्टुकामात् सार्धत्रयखर्वमितधनं आह्वानेतुं शक्यते।
 अमेरिकादेशस्य प्रसिद्धं वाहनायानानां भारते स्थितं औद्योगिकुत्पादनुपक्रमं फोर्ड संसाधन समवायेन स्थगयित्वा $द्वाब्जमितधनं नाशयति एवमेव चत्वारोयुतमितं जनाः वृत्यावसराः विस्थापिताः अभवत्।
 एस्पि समूहस्य युरेका फोर्ब्ज समवायोपरि स्वाधिष्ठानं प्राप्तुं अड्वेन्ट समवायेन पञ्चखर्वमितधनं दातुं शक्यते।
 सर्वोच्च न्यायालयेन वैकल्पिक मध्यस्थं न्यायिक खंडपीठेन निर्णीतम् दिल्ली मेट्रोः रेल समवायस्य रिलायन्स ईन्फ्रा समवाये प्रति षट्चत्वारिंशताब्जमितधनदातव्यं अनुमोदितम्।
 विमानयानानां उद्वहनं पूर्ववत्प्रतिसंस्करणं अन्यदोषान् परिष्कृत्य कार्यक्षमतानुरक्षण वर्धयितुं पुनर्स्थितिस्थापना समाकृष्य विविच्य क्षेत्रे वैश्विक केन्द्रम् स्थानं भारतदेशे विकासयितुं भारतदेशस्य नागरविमानन मंत्री महोदयेन नूतनायोजना उद्घाटयेत्।
 निर्यात्युपान्तसरसीकमलोदरेभ्यः प्रोत्साहनं पूरःसरम् सहायतां योजने सार्धं चत्वारिंशत् सहस्राः समवायाः षट्पञ्चाशत्खर्वमितधनं केन्द्रीय सर्वकारतः प्राप्यन्ते।
 विगते मासे नावृत्त्यावसराणां स्त्ररः त्रयदशमलवाधिकाष्टप्रतिशतमेन अवर्धयेत्।
 लंडन महानगरस्य विभिन्नानां मार्गपरिवहनायोजनानां सम्यक्तया प्रचालनाय टिसिएस् समवायेन सह वर्षदशात्मिकं प्रतिज्ञापत्रं सन्धिपत्रं स्वीकृतवान्।
 वैद्युतकान्तर्जालमाध्यमिकेक्रीडांगणक्षेत्रे चीनदेशेन प्रत्यारोपितं प्रताडणप्रकरणे टेन्सेन्ट च नेट्इज् समवायाभ्यां $षट्खर्वमितधनं विनश्यताम्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!