September 24, 2022

Day: September 23, 2022

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। सूरतनगरे एसवीएनआईटीपरिसरे स्नातकानुस्नातक विद्यार्थिभिः सह परिसंवादावसरे भाजपानेता प्रकाश जावडेकरः उक्तवान् यत् भारतीयोत्पादस्य निर्माणं, वितरणम्, उपयोगः सर्वप्रथमकर्तव्यम्।...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। सूरतमानगरस्य औद्योगिक-प्रशिक्षण-शालायां प्रथमवारं कृतविद्यार्थिनां दीक्षान्त-समारोहः गतदिवसे समायोजितः।प्रायतः 899 प्रशिक्षणप्राप्ताः स्नातकाः मुख्य-समारोह-स्थलात् स्व-स्वप्रमाण-पत्राणि -लब्धवन्तः। राज्यशासनेन श्रम-कौशलं तथा...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। सूरतमहानगरे अठवामार्गे जिल्लासेवासदनस्य जनैकः कनिष्ठः कर्मचारी उत्कोचस्वीकरणकाल े अपराधनिवारकदलेन स्थलोपरि अधिगृहीतः। सेवासदनेौ कुटुम्बपेंशनविभागात् जनैकायाः विधवायाः सार्धद्विलक्षं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। सूरतमहानगरे अमरोलीग्रामे जीवनज्योत शैक्षणिकसंस्थायाः नेतृत्वे परिचालिते महाविद्यालये छात्राणां कृते उज्जवलभविष्यं जीविकानिर्धारणं सुयोगः संभावना च इति विषयमाधारीकृत्य...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)पालिताना। समग्रविश्वे प्रथमं शाकाहारीस्थलरुपेण यद्यपि कुरुक्षेत्रं परिचितं तथापि औपचारिकरुपेण गुजरातस्य पालिताना सर्वथा अग्रे विद्यते। अत्र नागरिकाणां कृते...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गान्धीनगरम्। कस्यापि राज्यस्य अथवा राष्ट्रीयनिर्वाचनस्य संयोजनायां विकासप्रक्रियायाः समावेशनं नोचितम्। प्रशासकाः विकासमार्गेषु तत्पराः, राजनेतारः तत्र राजनीतौ सक्रियाः। तथापि...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। सूरतनगरस्य दक्षिण-गुजरातविद्यापीठस्य प्रायतः 105 शोधछात्राणां कृते आर्थिकशिष्यवृत्तिमाध्यमेन चयनप्रक्रिया संजाता। शास्त्रीयप्रबन्धनेषु, पृथक्-पृथक् संकायेषु उच्चतम-उत्कृष्टशोधकार्याय विश्व-विद्यालयानुदानायोगात् प्रेरणा लब्धासीत्।...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)मुम्बई। मुम्बईमनपाप्रशासनं केवलं कोटिशः जनानां कृते नभश्चुम्बीभवनानां निर्माणाय प्रयासरतम्। बहूतलीयभव्यप्रासादानां निर्माणकाले महानगरे पर्याप्तसंख्यायां श्मशानगृहाणामावश्यकता सर्वकारेण विस्मृता इव...

1 min read

(प्रेषक: - कुलदीपमैन्दोला)कोटद्वार। उत्तराखण्ड । महाजनो येन गत: स पंथ: अर्थात् महान् व्यक्ति: येन सन्मार्गेण गच्छति सैव मार्ग: कथ्यते ।...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!