September 24, 2022

Day: September 21, 2022

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। भारतस्य 36 तमा राष्ट्रीयक्रीडाप्रतियोगिता प्रथमवारं गुजरातस्य महानगरेषु अस्मिन् मासैव भविष्यति। एतस्मात् प्राक् सूरतसंभागे पूर्वप्रस्तुति जागरूकतायां त्रिषु...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। गुजरातप्रदेशे सर्वप्रथमवारं राष्ट्रीयक्रीडां प्रति शासने, प्रशासने च चलचंचलता अनुभूयते। 36तमे क्रीडामहोत्सवे गान्धीनगरम्, कर्णावती, वडोदरा, भावनगरम्, राजकोट...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अहमदाबादः। गुजरातराज्ये शासकीयप्रभावः यत्र राजधानीनगरे न सीमितः तथापि आरम्भात् नेतृणां हस्तक्षेपः अहमदाबादनगरे विद्यते। अधुना प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गान्धीनगरम्। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमित शाहस्य राज्यपरिदर्शने काले एतत् मतं स्पष्टं जातं यत् वर्तमानस्य मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः एव पुनर्वारं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गांधीनगरम्। गुजरातराज्ये दिसम्बर-मासस्य भवितव्यस्य विधानसभा-निर्वाचनस्य कृते पूर्वचर्चासत्रं प्रारब्धम्। दिल्लीनगरात् निर्वाचनायोगस्य नवसदस्याः दिवसत्रयं यावत् विभिन्न-मन्त्रालयेषु परिभ्रम्य गुरूत्वपूर्ण-निरीक्षणं कृतवन्तः।राज्यपुलिस...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)भोपालम्। अटलबिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालये भारतीय-प्रशासनिकसेवाक्षेत्रे, वैधिकप्रक्रियायां हिन्दीभाषायाः स्थानम्, भूमिका, महत्त्वं च अतिथीनां प्रबुद्धवक्तव्येन समादृतमासीत्। भारतस्य स्वतंत्रता-संघर्षगाथायाः...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। राष्ट्रीयकांग्रेससंगठनेन भारतसंयोगीकरणयात्रा केरलप्रदेशात् प्रारब्धा। अक्टूबरमासे तृतीयसप्ताहे दलस्य नूतनाध्यक्षस्य चयनार्थे सर्वेषु राज्येषु तत्परता दृश्यते। प्रायतः पञ्चसु प्रदेशेषु...

हिन्दूनामेकता नास्ति धर्मे भक्तिर्न विद्यते।मिलति सुविधा यत्र तत्र यान्ति निजेच्छया।।ईश्वरे नास्ति विश्वासो नापि मन्त्रे न मन्दिरे।पुराणे निगमे नैव धर्मशास्त्रे न...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!