September 24, 2022

Day: September 19, 2022

1 min read

केन्द्र सर्वकारः नवीन केन्द्रीय पर्यटन नीतिम् आयव्ययसत्रात् पूर्वमेव आनेष्यति । केन्द्रीय पर्यटनसंस्कृतिमन्त्री जी. किशनरेड्डी राज्यानां पर्यटनमन्त्रिणः सभाया धर्मशालायाम् उक्तवक्तव्य प्राकाशयत्।...

1 min read

नवदिल्ली। गृहमन्त्री अमित शाहः उक्तवान् यत् मोदी सर्वकारः समाजस्य प्रत्येकं वर्ग मुख्यधारा प्रति नेतुम् इच्छति। अद्य सः नव-दिल्ल्यां मेजर ध्यानचन्द...

1 min read

नवदिल्ली। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः ह्यः मिस्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रावसरे काहिरा गच्छति। तत्र केन्द्रिय सैन्य क्षेत्रस्य प्रमुखेण मेजर जनरल-तारिक हमीद-एलशाजली इत्यनेन अल-मजा वायुयानस्थानके...

1 min read

(प्रेषक: - डॉ. हसनखान:)उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचलितायाः सद्यस्क संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षायाः अन्तर्गतं 17 सितम्बर 2022 तमे दिनाङ्के...

नवदिल्ली। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः मध्यप्रदेशस्थ - जबलपुरस्य एकदिवसीय यात्रायामस्ति । उपराष्ट्रपतिः पदग्रहणानन्तरं तस्य राज्यस्तरीया इयं प्रथमयात्रा वर्तते । मध्यप्रदेशस्य राज्यपालः...

1 min read

जम्मू । जम्मूकाश्मीरराज्ये सुरक्षाबलैः एकस्य तङ्कप्रकरणस्य रहस्योद्घाटनं कृतम् । जम्मू संभागस्य रामबनजनपदे एकस्मिन् वने तङ्कवादिभिः अस्त्राणि विस्फोटक सामग्री च गुप्तरूपेण...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)जयपुरम्। अयोध्यानगरे राममन्दिरस्य स्थापनाय सततमुद्यमरतः आचार्यः धर्मेन्द्रः गतसंध्यायां दिवङ्गतः। राजस्थानस्य जयपुरनगरे गतमासात् असुस्थावस्थायां चिकित्साधीनः सन 80 वर्षे...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ:। मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशने उत्तरप्रदेश-संस्कृतसंस्थानेन निःशुल्कम् ऑनलाइन-संस्कृत-भाषाशिक्षणस्य कार्यक्रमः सञ्चाल्यते, यस्मिन् प्रातः अष्टवादनतः रात्रि नववादनपर्यन्तं संस्कृतप्रशिक्षकैः संस्कृत-सम्भाषणं...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!