February 6, 2023

Month: September 2022

1 min read

(वार्ताहर: - जगदीश डाभी)मुम्बई । (विश्वस्य वृत्तान्त:) ए. आर. रहमानः रीमिक्स-संस्कृतिं प्रति स्वस्य अप्रसन्नतां प्रकटं कृतवत: नूतनः संगीतकारः अस्ति। वर्षेषु...

1 min read

(८ ) यान यंत्रकारिता (Mechanics)(९ ) रथकारिता (Vehicle Designing)(१०) रत्नकार: (Gems)(११) सुवर्णकार:( Jewellery Designing)(१२) वस्त्रकार: (Textile)(१३) कुम्भकार: (Pottery)(१४) लोहकार: (Metallurgy)(१५)...

1 min read

नवदिल्ली। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायं जापान्देशं प्रति प्रस्थास्यति। सः तत्र जापान्देशस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः शिंजो आबे वर्यस्य अन्तिम संस्कारे सम्मिलितः भविष्यति।...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)रीवा। मध्यप्रदेशे रीवाजनपदे प्रान्तस्य भाजपासांसदः जनार्दन मिश्रः विरलविक्रमं स्थापितवान्। खटकरीग्रामस्य कन्याशालायाः परिदर्शनावसरे शौचालयस्य दूरवस्था तेन दृष्टा। विरक्तमनसा...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)धरमपुरम्। दक्षिणगुजरातस्य वलसाडजिलायाः धरमपुरस्थे कन्यासाक्षरतावासिक-शालापरिसरे प्राचार्येण सार्धम् 600 छात्राणां, तासामभिभावकानां प्रबलः विरोधः गणसंचारमाध्यमेन प्रसारितः।शालायां मध्याहनभोजनं नोत्तम् न...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अहमदाबाद। गुजरातराज्ये एम्सवत् विश्वकक्षायाः रुग्णसंस्थानस्य स्थापनेनापि सामान्यनागरिकाणां कृते स्वास्थ्यसेवा न तथावत् उन्नता। ग्रामीणानां कृते अत्याधुनिकानि संसाधनानि नोपलभ्यन्ते...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!