August 13, 2022

Month: July 2021

1 min read

वार्ताहर: - जगदीश: डाभीगत बुधवासरे संस्कृत रसास्वाद: संस्था-द्वारा अयोजित-ऑनलाइन संस्कृत प्रतियोगिताया: आयोजनम् अभवत् । अस्यां प्रतियोगितायां बिहारत: दामिनी राय: प्रथमं,...

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। स्वामिनारायण संप्रदायस्य द्वयोः धर्मगुर्वोः मध्ये विवादेन धार्मिकभावनां प्रति जनमानसे आक्रोशः दृश्यते। सूरतस्य पुणागामस्य मन्दिरस्य सत्ताधिकारः कस्य कृते...

1 min read

वार्ताहर: - जगदीश: डाभीतालाला । (विश्वस्य वृत्तान्त:) प्राप्तविवरणमनुसारं जनपदस्य श्रेष्ठ-शालाया: पुरस्कारेण सम्मानिता गीरसोमनाथजनपदस्य तालाला प्रान्तस्य रमरेची ग्रामस्य सर्वकारीय प्राथमिक-शालायां निजी-विद्यालयात्...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। गुजरातराज्ये केन्द्रीय माध्यमिक-शिक्षा-मण्डलीय शालासु द्वादश कक्षायाः छात्राणां वार्षिक-परीक्षायाः परिणामः नोन्नतः। विशेषतः निजीशालासु भ्रष्टनीति-निर्धारणेन विषया-ध्यापकानां कुकृत्यं एतस्य- कारणं...

1 min read

(िवश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। कोरोणाकाले प्रदेशसर्वकारेण प्राथमिकविद्यालयानां बालानां पठनं बाधितं न भवेत् । छात्राणाम् ऑनलाइनपाठनारम्भेन सह बालानां पठनं प्रभावितं न...

1 min read

क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति विज्ञाय चार्थ भते न कामात्। नासम्पृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थे तत् प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य!!(विदुरनीतिः)भावार्थः-ज्ञानी कमपि विषयं शीघ्रम् अवगच्छति,...

1 min read

आदिशङ्कराचार्यः येषां केवलं नामोच्चारणेन अस्माकं ग्रीवा गर्वेन उन्नता भवेत्। वयं नतमस्तकाः भवाम।येषां प्रातःस्मरणेन अस्माकं दिनप्रारम्भः भवेत् तथा च अपराधक्षमापनस्तोत्रेण निशा...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्त: - सूरतम्)मुम्बई। प्राप्तवार्तानुसारं गतदिवसे बॉलीवुडाभिनेता-संजय दत्तस्य जन्मदिवस: आसीत् । जन्मदिवसोपरि केजीएफ चैप्टर 2 इत्यस्य चलचित्रस्य चलचित्रकार: संजय दत्तस्य...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!