February 6, 2023

Month: June 2021

वैदिककाले ज्योतिषशास्त्रस्य स्वरूपम् - (गताङ्केन शेषम्) यथा - कृत्तिकानक्षत्रमग्निर्देवताग्नेरूपस्थ प्रजापतेर्धातु: सोमस्यर्चे त्वा रूचे वा भासे त्वा ज्योतिषे त्वा रोहिणी नक्षत्रं...

1 min read

(गताङ्केन शेषम्) यदा कश्चन निर्धनः निःशुल्कम् उपचारेण स्वस्थीभूय गृहं प्रत्यागच्छति तदा सः अनुभवति यत् तेन नवं जीवनम् अवाप्तम् ।सः आश्वस्तो...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)इंग्लैंड २-०गोलेन जर्मनी प्राजितकृत क्वार्टरफाइनल प्रवेशास्ति। अस्येन सह अंतराष्ट्रीय स्तरे सर्वाधिक योग्यदल जर्मनी अस्मिन श्रृंखलाये यात्राया समाप्ताभवत।...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्त: - सूरतम्)नवदेहली। प्राप्तवार्तानुसारं चलचित्रकार: करण जौहर: मंगलवासरे एकस्य नूतनस्य चलचित्रस्य घोषणां कृतवान् । अस्मिन् चलचित्रे करण जौहर: भारतस्य...

जुनमासस्य २५दिनांके लोकभाषाप्रचारसमिते: असमशाखा पक्षत: तरङ्गमाध्यमेन संस्कृतगीतमधिकृत्य "पण्डितप्रवरडॉ मुकुन्द माधवशर्मास्मारक "इति नृत्यप्रतियोगितायां ११७ संख्यका अंशग्रहणकारिण: आसन्। तथा च जुनमासीयसप्तविंशति दिनाके...

1 min read

(वार्ताहरः डॉ सुबोध मिश्र:)जुनमासीयसप्तविंशतिदिनांके गुवाहाटीनगरस्य जालुकवारीस्थितस्य कृष्णकान्तसन्दिकै राज्यिक संस्कृत महाविद्यालय: असमप्रान्तीयेन वैश्विक संस्कृतमंच सहयोगेन आन्तर्जातिकतरङ्ग संगोष्ठीं आयोजितवान्। "हर्षदेवमाधवविरचित संस्कृतहाइकु: विशदालोचनम्"...

असमप्रदेशस्य बजालीजिलाया: शिक्षानगरीपाठशालायां जुनमासीयचतुर्विंशतिदिनांके गुरुवासरे असमप्रदेशस्य शिक्षामन्त्रीवर्या: रनोजपेगुमहाभागा: भट्टदेवविश्वविद्यालयस्य प्रशासनिकभवनम् उन्मोचितवन्त:। पेगुमते असमे ये विश्वविद्यालयाः सन्ति ते अर्थनैतिकानुदानप्रापका: भविष्यन्ति। पेगुमहाभागा:उक्तवन्तः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)हिमाचलप्रदेशतः। ज्योतिषं तथा वैदिकसाहित्यकर्मावलीमाधार्य निरन्तरं संस्कृतसम्बद्धकार्यं प्रचलतस्ति हिमाचल-प्रदेशस्य कुल्लूजनपदस्थिते ज्योतिष एवं वैदिककेन्द्रमित्यस्मिन्। अस्य केन्द्रस्य आधारभूतानां मान्यानामाचार्य पुष्पराजशर्मावर्याणां...

(अङ्कनः दासः) पश्चिमवङ्गः।रविवासरस्य ड्रोनाघातस्य परमपि बहुवारं गोपनड्रोनयानं पश्यन्ति काश्मीरजनाः।एतेन सर्वे आतङ्किताः भवन्ति।वुधवासरस्य प्रातः काले चत्वारिंशदधिकचतुर्वादने काश्मीरस्य कालुचके पञ्चवादने च कुञ्जौयानौ...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!