December 5, 2022

Month: April 2021

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः)सूरतम्। सूरतमहानगरस्य सहस्त्राधिकानां कोरोनापीडितानां जीवनरक्षणाय यत्र चिकित्सालयेषु संशादनानां स्वल्पता अनुभूयते तत्र नगरकजनेषु विशेषप्रकारस्य संक्रमणस्य भवितव्यस्य भयस्य वातावरणं विराजते।संकटकाले औद्योगिकसमूहाणां...

1 min read

(वार्ताप्रेषक:- वत्स देशराज शर्मा)अचिरादेव श्रीब्रह्मर्षिसंस्कृतमहाविद्यालयः नडियादनगरं तथा साहित्य-आकादमी गान्धीनगरम् इत्यनयोः संयुक्तोपक्रमेण “भल्लटशतकश्रेणी” इत्यस्य आयोजनमजायत।कार्यक्रमस्य प्रारम्भः पद्मश्री, डॉ. डाह्याभाई शास्त्री एवं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः)सूरतम्। गुजरातस्य विधायक-अनुदानकोषात् सदस्याः 25 लक्षं रुप्यकाणां विनियोगाय सर्वकारीयनिर्णयः संप्रति स्वीकृतः। सूरतनगरात् भाजपाविधायकः अरविन्द राणा स्वनिर्वाचन मण्डलस्य पीडितानां नागरिकाणां...

(विश्वस्य वृत्तान्तः)गान्धीनगरम्। यद्यपि मईमासस्य प्रथमदिनांकात् भारतस्य प्रतिराज्ये सामूहिक वैक्सीनवितरणं भवेत् परं विकसितेषु प्रदेशेषु प्रादेशिकसर्वकाराः न प्रस्तुताः। पुणे, अहमदाबादः, हैदराबादः -...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः)सूरतम्। सूरतजिलायां तथा महानगरप्रखण्डेषु सततं कोरोनायाः तीव्रता अनुभूयते। कोरोनाबीषाणोः भयेन नागरिकेषु जीवनमरण संग्रामकाले मनपाप्रशासनेन सततं जनहिताभियानं चाल्यते। विभिन्नेषु प्रान्तेषु...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः)नवदेहली। वैदिकशास्त्रात् आरभ्य लौकिकग्रन्थपर्यन्तं यत्र विविधदैवशक्तिनां वर्णनपलभ्यन्ते तत्र शिवस्य रौद्ररूपोपरि वैदिकसूक्तसूत्राणि न्यूनानि। तथापि मर्त्यरूपधारी रूद्रः विध्वंशकत्वेन, मंगलकारीरूपेण च एकाधारेण...

1 min read

(वार्ताहरः वत्स देशराज शर्मा)वाल्मीकिप्रभृतिभिः महाकविभिः नैकसहस्रवर्षव्यापिकवितारचनैः संस्कृतसाहित्यस्य काचित् सनातनी परम्परा विनिर्मिता। या परम्परा भारतवर्षस्य कोणे कोणे कृतवसतिभिः कवयितृभिः रसिकैश्च परिपोषिता।...

1 min read

तृष्णार्त-वायस-कथाकश्चिद्द्विकः परिचरन् परितो निदाघेश्रान्तो जलं स्म कमते सुतराम्पिपासुः।नावाप्य कुत्र सलिलं(कुत्राप्यवाप्य न जलं) चतुरस्स काकोवृक्षम्प्ररुह्य कलसं सजलं ददर्श।।१।।हृष्टो जलाय कलसं निकषा...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः)लखनऊ। कोरोनसङ्क्रान्तेभ्यः आरक्षिभ्यः अधुना चिकित्साहेतवे चिकित्सालयस्य भ्रमणं न करणीयं भविष्यति । योगिसर्वकारेण सम्पूर्णप्रदेशे पुलिसलाइनस्थले कोविड्पृथक्-वास-प्रबन्धकक्षस्य च सौविध्यं प्रदातुं निर्दिष्टं,येन...

(विश्वस्य वृत्तान्तः)अंकतालिकायै चेन्नई सुपरकिंग्स षट क्रीड़ासु पञ्चविजित दशांकेन सह प्रथम स्थाने अस्ति। तथामुंबई इंडियंस षट क्रीड़ासु त्रय:विजित शटांकेन सह चतुर्थ...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!