December 5, 2022

Month: March 2021

(विश्वस्य वृत्तान्तः)नवदेहली। वित्तीयवर्षस्य अन्तिममासत्वात् मार्चमासस्य 31 तमदिनाङ्के नियमितबैंकसेवा अनुपलब्धा स्यात् परन्तु अप्रैल मासे 15 दिनानि अवकाशरूपेण घोषितानि।मासस्य प्रथमदिनाङ्के उत्कलदिवसः द्वितीयदिनाङ्के...

1 min read

केशोदनगरम् । (विश्वस्य वृत्तान्त:) केशोदपालिकाया: कर्मचारी दिवंगत: विक्रमभाई मोकरियाया: कोरोनाकालमध्ये कोवीड-19 इत्यस्य संक्रमणेन निधनं भवति स्म । अत: अद्य 30/3/2021...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः)गान्धीनगरम्। गुजरातराज्यस्य पारम्परिक वायब्रैंट गुजरातसत्रस्य कृते कोरोनाकाले तिथयः न निर्धारिताः इति सर्वकारेण सूच्यते। वस्तुतः प्रतिद्विवर्षादनन्तरं जनवरीमासे वायब्रैंट गुजरातसंगोष्ठी आयोज्यते।चलितवर्षे...

(विश्वस्य वृत्तान्तः)सूरतम्। सूरतमहानगरस्य राजकीये सार्वजनिक चिकित्सालये एवं मनपानियन्त्रिते स्मीमेर रूग्णालये संक्रमितानां सदस्यानां संख्यायां सततं वृद्धिः परिलक्ष्यते। न्यूनात् न्यूनं 15 चिकित्सकाः...

प्रसादानन्दः (मुम्बई)  टीकाकरणाभियानम्: ह्यः एकदिवसीय नव संक्रमीतानां जनानां संख्याः षट्पञ्चाशत्सहस्त्रमिता संजाता तथाच अधुनावधि एकदशांशाधिकषष्ठकोटिः प्राप्तविताः जनाः लाभान्विताः, संक्रमणतत्वस्य विस्तारः...

1 min read

(वार्ताहर: - दीपकः शास्त्री)जयपुरम्। राजस्थाने अष्टमीकक्षाया: परीक्षा ६ मईत: २५ मईपर्यन्तं भविष्यति। परिक्षायै प्रारम्भिक-शिक्षा पंचायत-राज-विभागश्च द्वारा कार्यक्रमा: प्रसारिता:। प्रत्येकस्य विषयस्य...

1 min read

(वार्ताहर: जगदीश: डाभी)प्रभास-पाटणम् । (विश्वस्य वृत्तान्त:) गुजरातराज्यस्य गीर सोमनाथमण्डलस्य प्रभासतीर्थक्षेत्रे विशिष्ट-होलीका उत्सव: भवति । होलिकाया: प्राकट्यकाले संस्कृतभाषायाम् उच्चै: ध्वनिना मन्त्रोच्चार:...

हिमाचलप्रदेशः। छोटी काशी मण्डीहिमाचलप्रदेशस्य फायर फ़ॉर गोल्ड शूटिंग अकादम्याच्छात्राः प्री अन्तर्राष्ट्रीय क्रीडायाङ्क्रीडाङ्गणे गच्छन्सन्ति। हिमाचल प्रदेशाज्जयपुरम्प्रति प्रभजोत कोर , सुनील सिंह...

1 min read

वार्ताहर: महेश तिवारी, उत्तराखंडभारत इंग्लैंड मध्ये चलित दिवसेक क्रीडायै श्रेयस अय्यर चुटीलाभवत। तथा स:श्रृंखलात:बहिर्भावत। अत्यधिकाघातेन IPL त:अपि बहिर्भावत।ऋषभ पन्तस्य भारत...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्त:)नवदेहली। प्राप्तवार्तानुसारं प्रसिद्ध: पंजाबी गायक: दिलजानस्य (Punjabi Singer Diljaan Death) निधनम् अभवत् । मंगलवासरे प्रातःकाले पादोनचतुर्वादने (3:45) अमृतसरत: करतारपुरं...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!