September 24, 2022

Day: January 30, 2021

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सूरतम्।अद्य मासान्ते पोलीयाे-निपातनाभियानस्य अन्तर्गते सूरतजिलायां प्रायतः 224313 शिशूनां कृते बिन्दुद्वयं तरलसेवनं दास्यते। प्रतिवर्षमिव राष्ट्रीया-भियानेन नवजातात् आरभ्य पंचवर्षात्मक बालानां...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) कटक।ओडिशाराज्यस्य माध्यमिकशिक्षापरिषदः एषा सूचना यत् कोरोनासंक्रमणत्वात् मईमासस्य वार्षिकीपरीक्षा आयोजनं भिन्ना स्यात्। विशेषतः दशमकक्षायाः विद्यार्थिनां कृते अन्यत्र निर्धारितेषु परीक्षाकेन्द्रेषु...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) जूनागढम्।गुजरातराज्यस्य जूनागढ-जिलायाः पाटीदारसमाजस्य प्रखरनेता, दलीयकार्यकर्ता भाजपादलात् स्वसमर्थनं प्रत्याहृत्य तीव्रनिन्दां कृतवान्। अनेन शासकभाजपाशिविरे चिन्ता स्वाभाविकी। फरवरी-मासे निकायनिर्वाचने दलस्य हानिः...

1 min read

भारते न्यायधीशस्य कर्मणः च अन्यैः न्यायाधीशैः कटाक्षं क्रियते। राष्ट्रीयक्रीडकाणां चयनप्रक्रियायां च भ्रष्टाचारस्य गन्धः प्रसरति। राजनीतौ विधायकानां, सांसदानां, मन्त्रीणां प्रत्यक्षं दलविरोधिकर्मणा,...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) अहमदाबाद।गुजरातराज्यस्य चतुर्षु महानगरेषु रात्रीकालस्य अचलावस्थानियमः पुनः संकुचितः। रात्रौ एकादशवादनात् प्रातः षड्वादनं पर्यन्तं प्रणीतनियमानां पालनं प्रति जनेषु जागरुकता आवश्यकी।...

1 min read

मुख्यमन्त्रिणा अस्याः योजनायाः वाराणसी-मथुरा-गाजियाबाद- अयोध्या -सहारनपुर-जनपदानां लाभार्थिभिः सह आभासिमाध्यमेन साक्षात् संवादः कृतः उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन अद्य गोरखपुरजनपदे प्रधानमन्त्रि-आवास योजनान्तर्गतं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) भुवनेश्वर।प्रतिष्ठिते सामाजिके संगठने हेल्पमेट परिवारे राष्ट्रीयशिशुकन्यादिनम् - 2021 इति पालितम्। भुवनेश्वरस्य बुद्धमन्दिरप्रांगणे आयोजिते कार्यक्रमे महिलासमाजसेविन्यः, प्रशासिकाः आदयः कन्याशिशोः...

1 min read

प्रकृतिरस्मान् सचेतनान् करोति ।अस्माकं स्थितिरस्मान् कथयति।।अदृश्यवाद्ययन्त्राणाम्माध्यमैः।मौनक्रन्दनमद्यास्मानुद्बोधयति ।।१।। मौलवीपाठीपादरीपण्डितानद्यसर्वान् किञ्चिन्नूनञ्च ज्ञापयति ।भाग्यस्य रज्जुरस्ति कस्य हस्तयोः ।सर्वेभ्य इदानीङ्कथयति ।।२।। प्रकृतिर्गरलमधिकमपिबदनयाधुना चसाम्प्रतं वमनस्य...

1 min read

दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थानम्कथं ज्ञातुं शक्यते? यत् काऽपि दैवीयशक्तिः भवतः साहाय्यं कुर्वन्ती अस्तित्रितीय भाग:३)स्वप्ने देवदर्शनम् - यदि भवान् स्वप्ने पुनः...

(विश्वस्य वृत्तान्तः) पटना।राष्ट्रीयजनतादलस्य पूर्वसांसदः सीताराम यादव स्वसमर्थकैः सह भाजपाशिविरे प्रविष्टः। एतेन सह बिहारप्रदेशे दलपरिवर्तनाभियानं सक्रियम्। भाजपानेतारौ संजय जायस्वालः - भूपेन्द्र...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!