December 5, 2022

Day: January 28, 2021

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सूरतम्।महात्मागान्धिनः परमिमत्रं, प्रकृष्टः सहायकः महादेव देसाई यद्यपि स्वल्पेन कालेन हृदयाघातेन पञ्चत्वं प्राप्तवान् परं तस्य स्वाधीनतासंग्रामस्य गाथाः चिरं स्मरणीयाः।सूरतनगरस्य...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) कोयम्तबूर।तामिलनाडूराज्यस्य कोयम्तबूरनगरे कांग्रेसनेतुः राहुल गान्धिनः नेतृत्वे राष्ट्रीयकक्षायाः पथप्रदर्शनयात्रा समायोजिता। तत्र राहुल गान्धी उक्तवान् यत् भाजपादलस्य संरक्षकः दलं राष्ट्रीयस्वयंसेवकसंघं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) आणंद। मध्यगुजरातस्य आणंदजिलायां निर्वाचनात् प्राक् खंभातकांग्रेससंगठनस्य पूर्वप्रमुखः दिग्विजयसिंहः स्वसमर्थकैः सह भारतीयजनतादलेन प्रविष्टः। अनेन कारणेन कांग्रेस-भाजपयोः मध्ये असन्तुष्टः वर्धते।...

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सूरतम्।सूरतनगरे नगरप्राथमिकविद्यालयेषु कार्यरताः प्राध्यापकाः अचिरेणैव सेवातः निलम्बिताः स्युः यतो हि एते सर्वे राजनैतिक दलीयकार्यक्रमे एकत्रिताः अभवन्। एतादृशं कटाक्षं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) राजपीपला। गुजरातस्य राजपीपलाराजवंशात् भारतस्य प्रथमः गेराजकुमारः मानवेन्द्र सिंह गोहिलः गतरात्रे भारतीयजनतादलस्य सदस्यतां स्वीकृतवान्। तेन सह अन्ये 50 भिन्नलिंगीयनागरिकाः...

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सूरतम्। सूरतमहानगरस्य गौरवशालिनी हस्तिशल्पचित्रविद्यायां प्रवीणा कोठारी अंकिता मनीषकुमारः चिरपरिचिता नाम। विगतेषु त्रिषु वर्षेषु अंकिता चित्रकलासु नैपुण्येन सह विद्यार्थिनां...

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सूरतम्।सूरतमहानगरे कार्यरताः लक्षाधिकाः श्रमिकाः दैनिककर्मजीविनः कृषकान्दोलनं प्रति पूर्णसमर्थनं प्रदर्श्य सार्वजनिकरूपेण जिलापालाय ज्ञापनं प्रेषितम्। केन्द्रसर्वकारेण प्रणीताः नियमाः अचिरेणैव प्रत्याहरणीयाः...

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सूरतम्। कोरोनानिरोधि वैक्सीनकृते सूरतमहानगरे लक्षाधिकानां नागरिकाणां प्रतीक्षाकालः पुनः वर्धेत्। महानगरस्य सेवारतेषु 38 सहस्त्रं स्वास्त्यकर्मीषु गतदिवसे केवलं षड्सहस्त्रं सदस्याः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) गोधरा। पञ्चमहालजिलायाः गोधरानगरे भाजपाकार्यालयस्य शुभोद्घाटनेन सह मुख्यमन्त्री विजयरूपाणी भाजपाप्रमुख सी.आर. पाटीलः च नपानिर्वाचनस्य प्रचाराभियानं त्वरां कृतवन्तौ।मुख्यमन्त्री अस्मिन्नवसरे उक्तवान्...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सूरतम्। सूरतविमानस्थानकात् राजस्थानं प्रति गन्तुकामानां यात्रीणां कृते सन्तोषस्य विषयः अयं यत् आगामीमासस्य दशमदिनाङ्कात् जयपुर-सूरतमिति नियमित विमानसञ्चालनं भविष्यति।स्पाईस जेट...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!