December 5, 2022

Day: January 4, 2021

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सूरतम्।भारतीयरिजर्व बैंकपक्षतः आगामिनि जनवरीमासे नव-दिवसात्मकस्य अवकाशस्य सूचना प्रकाशिता। अनेन द्वितियः शनिवासरः चापि नियमितावकाशत्वेन परिगणनीयः। चतुर्थे शनिवासरे अपि अवकाश-त्वात्...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सूरतम्।गुजरातराज्ये महिलासशक्तिकरणाय एवम् आत्मनिर्भरतायै नव-नवयोजनासु सूरतमहानगरपालिकायाः यूसीडीशाखायाः वार्षिकसमीक्षासत्रं संजातम्। पृथक्-पृथक् अभियानेषु नागरिकसहभागिता प्रशंसनीया इति मतं प्रकाशितम्। राज्ये सखीमण्डली...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) दमण।संगराज्ये-दानह-दमणदीवप्रान्ते नूतनवर्षे प्रायतः 139 कोटिः रुप्यकाणां विनिवेशः स्यात्। पंचमासीये रुग्णालये स्नातकवर्गस्य शाला एवं च 21 विभागानां संचालनाय स्वास्थ्यमन्त्रालयात्...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) वलसाड।2021 तमवर्षस्य प्रथममासाय वलसाडजिलायाः नगरविकासविभागस्य पक्षतः प्रायतः 1.75 कोटिः रुप्यकाणां परियोजनानुदानं धनं स्वीकृतं बभूव। नगरे गान्धीपुस्तकालयस्य निर्माणं भवति।...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सूरतम्।केन्द्रीय-मार्ग-परिवहन-विभागस्य दौरात्म्यमूलकेन निर्णयेन सामान्यजनाः अतिष्ठाः। जनवरीमासस्य प्रथमदिनांकात् राजमार्गोपरि यानवाहन चालकानां कृते मार्गटोल-कर प्रावधाने महत् संशोधनं संजातम्। फास्टैगप्रक्रिया अनिवार्या...

(विश्वस्य वृत्तान्तः) सम्बलपुरम्।ओडिशाराज्यस्य पश्चिमप्रान्ते सम्बलपुरमहानगरे भव्यं भारतीयप्रबन्धनं संस्थानं गतवर्षात् कार्यरतम्। तदर्थे स्थायिपरिसरस्य निर्माणाय केन्द्रशासनेन अनुदानं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः...

(वार्ताहरः श्रीवत्स शर्मा) हिमाचलप्रदेशः31/12/2020 दिनाङ्के अपराह्णे द्विवादनादारभ्य रात्रौ सप्तवादनपर्यंतं प्राचलत्। समारोहेऽस्मिन् संस्कृतपालिप्राकृतगिराविदुषां वचांसि श्रुत्वा श्रोतारः अतितरां मोमुद्यमाना आसन्। कार्यक्रमस्य मंगलाचरणं...

1 min read

(प्रेषक महेश तिवारी), उत्तराखंडहरिद्वार, कुम्भ अयोजनाय ग्रहनक्षत्राणां नियत स्थाने आगच्छाधारित भवति।मेष राशयै सूर्य तथा कुम्भ राशयै बृहस्पति एते संयोगे हरिद्वारे...

(विश्वस्य वृत्तान्तः) पटना।बिहारप्रदेशे पंचायतनिर्वाचनाय प्रचाराय समयः सीमितः केवलम् अष्टसु दिवसेषु प्रत्याशीनां कृते जनादेशं संग्रहणं कठिनकर्म मन्यते। संप्रति ईवीएमयन्त्रमाध्यमेन मतदानाय आयोगस्य...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) लखनऊ।उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन कोरोना-सङ्क्रमणस्य नूतन–विषाणुम् उद्दिश्य सर्वविधसज्जतां सुनिश्चेतुं निर्दिष्टम्। तेनोक्तं यत् कोविड-19 नूतनस्वरूपम् अवधाय प्रत्येकस्मिन् स्तरे अतिरिक्त-सतर्कता...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!