December 5, 2022

Year: 2021

(वार्ताहरः राजेन्द्र उपाध्याय)सूरतम्। सूरतनगरस्य सगर्भामहिलानां कृते, नवजातशिशूनां तथा किशोराणां स्वास्थ्यवर्धनाय पोषकतत्व वितरणाभियानं समायोजितम्। कुपोषणजन्यबालानां करुण निधनं न भवेत् तदुपरि सर्वभारतीयस्तरे...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। आगामिनि दिपावलीपर्वणि सूरतनगरस्य विमानस्थानकात् यात्रीसंख्यायां वृद्धिः भविष्यतीति विचार्य यात्राशुल्कं द्विगुणितं भविष्यति। विशेषोत्सवकाले सामान्यतः यात्रीणां कृते अतिरिक्तधनव्ययस्य प्रभावः...

 इदानीं साम्प्रतं यावत् प्रवर्तमाने वर्षे अस्माकं देशस्य प्रतिभूति विपणीनां क्षेत्रं निखिलमपि प्रपञ्चे कुबेरवत् भद्रातां साम्पत्यायां निर्मातृ रूपेण विद्यते। विगतवर्षस्य...

महाराजाग्रसेनस्य 5145 तमजन्माब्दिपालनावसरे तुलसीपादम तोरणस्पर्धा, गरबानृत्यप्रतियोगिता च आयोजिते।समाजस्य सर्वे पदाधिकारिणः प्रतिभागिनः सोत्साहं समागताः आसन्।

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)लखनऊ। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन संपृक्ताः देशस्य विदेशस्य च छात्राः केवलं संस्कृतं वक्तुं जानन्ति अपि च संस्कृतेन प्रशासनिकसेवायाः...

प्रेषक: - प्रह्लाद:उत्तरप्रदेशसर्वकारेण 'बेसिक'शिक्षापरिषदि शिक्षकेभ्यः एकपञ्चाशत्सहस्रादपि अधिकपदेषु पूर्त्याः घोषणा कृता अस्ति। सर्वकारेण ट्विटरमाध्यमेन सूचना एषा दत्ता। तत्रैव परीक्षानियामकप्राधिकारिणा अध्यापकपरीक्षापात्रतापरीक्षायाः कृते...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्त: - सूरतम्)मुम्बई। बॉलीवुडस्य चर्चिताभिनेता साकिब सलीमस्य वूट सिलेक्ट इत्यस्य वेब-श्रृंखला क्रैकडॉउन इत्यस्य एकवर्षं पूर्णं जातम् । अत: साकिब...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्त: - सूरतम्)मुम्बई । (विश्वस्य वृत्तान्त:) कोरोना कालत: चलचित्राणि OTT माध्यमेन प्रसारितं भवन्ति । तदा एकाप्राप्तनूतनावार्तानुसारं गुजराती चलचित्रं "Raghu...

(प्रेषकः डो. धनंजय भंजः)तिरुपति। आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुपतिनगरे केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठे राष्ट्रीय सेवायोजना इत्यस्याः स्थापनादिनस्य समारोहः आयोजितः। विद्यापीठपरिसरे सप्तशाखानां विकाससेवाकार्येण मानवजातेः विकासः, राष्ट्रस्य निर्माणं...

1 min read

केशोदनगरम् । प्राप्तवार्तानुसारं जूनागढ़ जनपदस्य केशोदनगरे गतदिवसे सर्वकारीय श्री एल के विद्यालये गुजरात माध्यमिक-उच्चमाध्यमिकश्च शिक्षणबॉर्ड इत्यस्य निर्वाचनं सुसंपन्नम्।

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!