December 5, 2022

Month: December 2020

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः) वडोदरा।मध्यगुजरातस्य वडोदराजिलायाः विविधेषु संभागेषु चतुर्षु दिवसेषु प्रायतः 2.8 लक्षं नागरिकाणां कृते प्रथमपर्यायस्य कोविद-वैक्सीनवितरणाय अभियानं सम्पूर्णं गतम्। गतदिने अन्तिमे...

1 min read

(अशोक मोहोडः) वलसाड। गुजरातराज्ये वैद्यकीय-स्नातक-वर्गस्य प्रशिक्षु- चिकित्सकानां मानदवेतनवृद्धिपरकं तीव्रं विरोधं राज्यस्तरे गतदिवसे प्रारब्धम्। गुजरातस्य 35 सहस्त्रं तादृशाः विरोधकाले वलसाडनगरे च...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः)गान्धीनगरम्। गुजरातराज्ये कोरोना-भयकाले सहस्त्राधिका कनिष्ठप्रशिक्षुचिकित्सकानां सहसैव कार्यवर्जनेन सह प्रतीकात्मक विरोधः न सांविधानिकः इति स्वास्थ्यमन्त्री नीतिनपटेलः अवदत्। पत्रकार-परिषदि सचिवः जयन्ती...

वार्ताहरः वत्स देशराज शर्माहिमाचलप्रदेशे शिक्षायारितिहासैतादृशम्प्रथमङ्घटन्नस्ति यद्दिसम्बरमासेऽपि महाविद्यालयेषु छात्रानान्नामाङ्कनानि भवन्सन्ति।श्रीमन्सत्यमेतत्हिमाचलप्रदेशे केनापि कारणेन ये छात्राःमहाविद्यालयेषु प्रवेशन्न प्राप्तवन्तस्तेषाङ्कृते आह्लादिनी वार्ता वर्तते यत् राज्यस्योच्चशिक्षाविभागेन...

(वार्ताहरः वत्स देशराज शर्मा)सूर्योदयात् सूर्यास्तं यावत् रोगिणां उत्थानार्थं समर्पितः प्रकृतेः पूजकः प्राकृतिक चिकित्सायाः क्षेत्रे विशिष्ट प्रतिभासम्पन्नः वर्षद्वयात् यावत् फलाहारेणैव जीवन...

1 min read

छात्रावासे वसन् एक: बालक: स्वपेटिकायाम् एकां लेखनीं स्थापयित्वा तदुपरी एकां चिटिकां स्थापितवान् | तत्र लिखितम् आसीत् –‘एषा केनापि न चोरणीया...

1 min read

मुम्बई । (विश्वस्य वृत्तान्त:) अभिनेता अक्षयकुमार: निर्देशक-प्रियदर्शनेन सह अधिकेषु चलचित्रेषु कार्यं कृतवान् । हास्येनपरिपूर्णं चलचित्रस्य कृते प्रियदर्शन: प्रसिद्ध: अस्ति ।...

1 min read

नवदेहली । वार्ताहर:जगदीशडाभी13.12.2020 तमे दिनाङ्के दिल्लीस्थया देववाणीपरिषदा स्वीयः पञ्चचत्वारिंशः स्थापनादिवससमारोहः समामानितः । कार्यक्रमोऽयं दिल्ल्यां स्थानत्रये समनुष्ठितः । देववाणीपरिषदः मुख्यालये रमालये,...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तानत्ः) श्रीगंगानगरम्। राजस्थान-राज्ये पञ्चमवर्यायस्य पञ्चायस्तरीय निर्वाचनस्य परिणामः शासक-कांग्रेस संगठनस्य कृते आश्वस्तकरः परिगण्यते। भारतीयजनतादलं तृतीयस्थाने पतितम्। संप्रति शासनक्षमता विस्तरणे स्वाधीनप्रार्थीनां...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः)अहमदाबादः।गुजरातराज्यस्य गृहराज्य-मन्त्रिणः उपरि आक्रोशात्मकं पदत्राणं प्रक्षेप्य एकस्मिन् दिवसे राज्यराजनीतौ चर्चायामागतः पूर्वतनः लिपिकः गोपालभाई ईटालीया गतरात्रे आम आदमीदलस्य राज्याध्यक्षरुपेण अवस्थापितः...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!