December 5, 2022

राष्ट्रीय / National

1 min read

नवदिल्ली। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायं जापान्देशं प्रति प्रस्थास्यति। सः तत्र जापान्देशस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः शिंजो आबे वर्यस्य अन्तिम संस्कारे सम्मिलितः भविष्यति।...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)मुम्बई। राष्ट्रवादिकांग्रेससंगठनस्य संस्थापकः शरद पवारः प्रथमवारं स्वीकृतवान् यत् 2024 तमस्य साधारणनिर्वाचने सशक्तविकल्पशासनं काम्यते। भाजपादलस्य कृते न केवलं...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)रांची। झारखण्डस्य कांग्रेसविधायकानां प्राथमिकसदस्यता पुनः विचारणीया। आर्थिकभ्रष्टाचारप्रकरणे त्रयः विधायकाः डॉ. इरफान अंसारी, नमन विक्सलः, राजेश कच्छपः अपवादिताः।...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। भारतीयराज्येषु केन्द्रसर्वकारेण प्रणीताः विभिन्ना योजनाः केषांचित् कुचक्रान्तानां दुर्बुद्धया एव बाधिताः। परिवेशस्य सुरक्षां प्रति एते राजनैतिकनेतृणां समर्थने...

1 min read

पूर्णिया। भाजपादलस्य संकटमोचटकः, सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् लोकसभानिर्वाचनस्य समयः सन्निपातः अतः बिहारराज्ये भाजपाविरोधि अभियानं नीतीशकुमारस्य कृते न नवीनम्।नीतीश-लालू...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)कोलकाता। पश्चिामबंगस्य मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी उक्तवती यत् प्रदेशे महाराष्ट्रतिथौ पवित्रपूजासंभारम् यत्र लक्षाधिकानां पर्यटकानां समावेशः भवेत्। दूर्गापूजामंचोपरि, प्रमुखमार्गेषु...

1 min read

नवदिल्ली। उपराष्ट्रपतिः जगदीपधनखडः विश्वासं प्रकटितवान् यत् भारतम् अस्य दशकस्य अन्तिमं यावत् विश्वस्य तृतीया बृहती अर्थव्यवस्था भविष्यति।देशस्य प्रगतौ कृषकाणां श्रमिकाणां वञ्चितानां...

1 min read

नवदिल्ली। केन्द्रीयः गृह मन्त्री अमित शाहः अस्य मासस्य त्रिंशत् - दिनांकतः जम्मू कश्मीरस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति । असौ तत्र माता...

1 min read

नवदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपद्रीमुर्मु-वर्या अद्य राष्ट्रपति-भवने विंशति- विंशति - एकविंशति-तमाब्दाय राष्ट्रीय-सेवा योजना- पुरस्कारं प्रदत्तवती । अस्मिन् क्रमे द्विचत्वारिंशत्-पुरस्काराणि प्रदत्तानि । द्वाभ्यां...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)नवदेहली। कांग्रेसदलस्य संभाव्याध्यक्ष-प्रार्थीनामुपरि दलीयनेतृणां कटाक्षं, मन्दचिन्ता नावश्यकी। यतो हि 22 वर्षादनन्तरं सोनिया गान्धिनः स्थाने कस्यापि वरिष्ठनेतुः चयनं...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!