August 13, 2022

राजस्थान / Rajasthan

1 min read

(वार्ताहरः दीपक शास्त्री)जयपुरम्। देहल्या: मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल: १० दिवसपर्यन्तं जयपुरे स्थास्यति। सः अत्र गलतास्थाने विपश्यना-साधनाकेन्द्रे प्रवासं कृत्वा स्वास्थ्यलाभ: स्वीकरिष्यति।एषा सूचना...

1 min read

(वार्ताहर: - दीपकः शास्त्री)जयपुरम्। राजस्थानराज्य-पथपरिवहननिगम द्वारा बीएसटीसी (BSTC) परीक्षायाः कृते निःशुल्कं बसयानस्य सेवां संचालितं करिष्यति। एतस्याः कृते आदेशं प्रेषितम्। परिक्षाया:...

1 min read

(वार्ताहर: - दीपकःशास्त्री)जयपुरम्। केन्द्रीयविद्यालय क्रमांकतृतीय-जयपुरपरिसरे संस्कृत सप्ताहस्य समापन समारोहः उल्लासेन सम्पन्नः अभवत् । अस्य समारोहस्य मुख्यातिथिः विद्यालयस्य प्राचार्यः श्रीमान् राजेश...

(वार्ताहर: - दीपकः शास्त्री)जयपुरम्। प्रदेशस्य निजीविद्यालयसङ्चालकाः शुक्रवासरे जयपुरे स्टेच्यू सर्किल स्थिते क्षेत्रे एकत्रिताः अभवन्। सत्याग्रहप्रदर्शनं कुर्वन्त: सर्वकारसमक्षे ११ सूत्रीयाः याचना:...

(वार्ताहर: - दीपकः शास्त्री)जयपुरम्। प्रदेशस्य निजीविद्यालयसङ्चालकाः शुक्रवासरे जयपुरे स्टेच्यू सर्किल स्थिते क्षेत्रे एकत्रिताः अभवन्। सत्याग्रहप्रदर्शनं कुर्वन्त: सर्वकारसमक्षे ११ सूत्रीयाः याचना:...

1 min read

(वार्ताहर: - दीपकः शास्त्री)जयपुरम्। राजस्थानविधानसभाया: मानसूनसत्रं सितंबरमासस्य नवदिनांकत: प्रारम्भ: भविष्यति। संसदीयकार्यविभागस्य प्रस्तावं मुख्यमंत्रिणा अनुमति: दत्त:। अस्मिनवसरे सर्वकार: सदने ६ प्रस्तावा:...

1 min read

(वार्ताहर: - दीपकः शास्त्री)अजमेरम्। केन्द्रीयविश्वविद्यालय:, राजस्थानसहितं देशस्य १२ विश्वविद्यालयेषु प्रवेशप्रक्रिया आरब्धा। राष्ट्रीय-परीक्षण-संस्था (NTA) पक्षत: केन्द्रीयविश्वविद्यालय-समानप्रवेशपरीक्षायाः (CU-CET) कृते ऑनलाइन द्वारा पंजीकरणाय...

1 min read

(वार्ताहर: - दीपकः शास्त्री)जयपुरम्। जयपुरनागरिक-फ़ोरम इत्यस्य अध्यक्ष: राजीव अरोड़ावर्य: अरण्यभवने राजस्थानमुख्य-वन्यजीवप्रतिपालक: दीपनारायण पांडेयेन सह समागम:। एमएफजेसीएफपक्षत: जयपुरे प्रदेशस्य अंगदातॄणां स्मृतौ...

वार्ताहर: - दीपकः शास्त्रीजयपुरम्। प्रदेशस्य अधिकांशेषु विश्वविद्यालयेषु दीक्षांतसमारोहा: अभवन्। परन्तु राजस्थानसंस्कृतविश्वविद्यालये अधुनापि समारोहस्य तिथि: निश्चितं नास्ति। पूर्वं विश्वविद्यालयेन तिथि: ४...

वार्ताहर: - दीपकः शास्त्रीजयपुरम्। यूजीसी नेट इति परिक्षाया: आवेदनप्रक्रिया आरब्धा। उम्मीदवार: ५ सितम्बरदिनांकपर्यन्तम् आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। शुल्कं ६ सितम्बरपर्यन्तं दातुं...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!