December 5, 2022

प्रादेशिक / State

1 min read

(वार्ताहर: - जगदीश डाभी)मुम्बई । (विश्वस्य वृत्तान्त:) ए. आर. रहमानः रीमिक्स-संस्कृतिं प्रति स्वस्य अप्रसन्नतां प्रकटं कृतवत: नूतनः संगीतकारः अस्ति। वर्षेषु...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)रीवा। मध्यप्रदेशे रीवाजनपदे प्रान्तस्य भाजपासांसदः जनार्दन मिश्रः विरलविक्रमं स्थापितवान्। खटकरीग्रामस्य कन्याशालायाः परिदर्शनावसरे शौचालयस्य दूरवस्था तेन दृष्टा। विरक्तमनसा...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)धरमपुरम्। दक्षिणगुजरातस्य वलसाडजिलायाः धरमपुरस्थे कन्यासाक्षरतावासिक-शालापरिसरे प्राचार्येण सार्धम् 600 छात्राणां, तासामभिभावकानां प्रबलः विरोधः गणसंचारमाध्यमेन प्रसारितः।शालायां मध्याहनभोजनं नोत्तम् न...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अहमदाबाद। गुजरातराज्ये एम्सवत् विश्वकक्षायाः रुग्णसंस्थानस्य स्थापनेनापि सामान्यनागरिकाणां कृते स्वास्थ्यसेवा न तथावत् उन्नता। ग्रामीणानां कृते अत्याधुनिकानि संसाधनानि नोपलभ्यन्ते...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गान्धीनगरम्। गुजरातराज्यप्रशासने सेवारतेषु 14 भारतीय प्रशासनिकाधिकारिणः गतसंध्यायां स्थलान्तरिताः अभवन्। मुख्यमन्त्रिणः भूपेन्द्र पटेलस्यानुमोदनेन ये प्रशासकाः स्वेच्छया भिन्न-विभागान् प्रति...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)कर्णावती। गुजरातस्य अन्ताराष्ट्रियसीमाप्रान्ते कच्छजिलायाः नखत्राणा ग्रामपंचायतः संप्रति नवीनतमा नगरपालिका रुपेण परिगण्यते। नखत्राणा समूहे त्रयः ग्रामाः सन्ति। नाना...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)अहमदाबाद। गुजरातस्य गृहराज्यमन्त्री हर्ष संघवी एतां सूचनां ददाति यत् समग्रे प्रदेशे बहूप्रतीक्षितं गरबानृत्यं बालकानां कृते आमोदस्य कारणं...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)पाटण। गुजरातराज्यस्य शिक्षणस्तरोपरि चर्चायाः आवश्यकता नास्ति। संप्रति राज्य शैक्षिकप्रशिक्षणमण्डलपक्षतः उदारपूर्णाभियानं क्रियते यत्र शासकीय शालाशिक्षकः अयथा पदोन्नतिं प्राप्यते।...

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)गान्धीनगरम्। वार्षिकसत्कारसमारोहकाले गुजरातविधानसभा विधायकेषु उत्साहः परिलक्षितः। 2021 तथा 2022 तमयोः वर्षयोः कृते उत्कृष्टविधायकरुपेण कांग्रेसदलात् शैलेष परमारः एवं...

1 min read

पूर्णिया। भाजपादलस्य संकटमोचटकः, सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् लोकसभानिर्वाचनस्य समयः सन्निपातः अतः बिहारराज्ये भाजपाविरोधि अभियानं नीतीशकुमारस्य कृते न नवीनम्।नीतीश-लालू...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!