August 13, 2022

सूरत महानगरम्/ Surat City

(वार्ताहरः राजेन्द्र उपाध्याय)सूरतम्। सूरतनगरस्य सगर्भामहिलानां कृते, नवजातशिशूनां तथा किशोराणां स्वास्थ्यवर्धनाय पोषकतत्व वितरणाभियानं समायोजितम्। कुपोषणजन्यबालानां करुण निधनं न भवेत् तदुपरि सर्वभारतीयस्तरे...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। आगामिनि दिपावलीपर्वणि सूरतनगरस्य विमानस्थानकात् यात्रीसंख्यायां वृद्धिः भविष्यतीति विचार्य यात्राशुल्कं द्विगुणितं भविष्यति। विशेषोत्सवकाले सामान्यतः यात्रीणां कृते अतिरिक्तधनव्ययस्य प्रभावः...

महाराजाग्रसेनस्य 5145 तमजन्माब्दिपालनावसरे तुलसीपादम तोरणस्पर्धा, गरबानृत्यप्रतियोगिता च आयोजिते।समाजस्य सर्वे पदाधिकारिणः प्रतिभागिनः सोत्साहं समागताः आसन्।

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। अगस्तमासात् उकाईजलाशयस्य दयनीया दशा राज्यप्रशासनस्य कृते महती चिन्तायाः कारणमासीत् परन्तु सितम्बरमासे महाराष्ट्र-मध्यप्रदेशयोः नियमितवृष्टिपातेन जलाशये जलप्रवेशः पुनः सामान्यरीत्या...

1 min read

(वार्ताहरः राजेन्द्र उपाध्याय)सूरतम्। पंडित उदय-मिश्रस्य निर्देशानुरुपं विश्वधर्म संवाद संस्थायाः सदस्य पं.पंकजब्रह्मक्षत्रियः गुजरात-राज्य-शाखायाः अध्यक्षस्थानम-लंचकार। केन्द्रीय-संयोजकः जगद्गुरुः सूर्यप्रकाशानन्दः उक्तवान् यत् धर्मस्य सुरक्षायै,...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्तः - सूरतम्)सूरतम्। सूरतस्य अमरोली-संभागे जीवनज्योत शैक्षिक-संगठनस्याधीने परिचालिते जे.झेड. शाह कला एवं एच.पी. देसाई वाणिज्य विनयन महाविद्यालये राष्ट्रीयशायरस्य झवेरचंद...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। सूचना एवं प्रसारणविभागस्य आयुक्तः डी.पी.देसाई गतदिने सूरतविभागीय प्रादेशिकसूचना कार्यालयस्य सौजन्यात्मकं परिदर्शनं कृतवान्। प्रादेशिककार्यालये विविधविभागेषु नियमित-कार्यप्रवाहस्य अनुध्यानं कुर्वन्...

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। सूरतस्य वीरनर्मद-विद्यापीठस्याधीनेषु येषु महाविद्यालयेषु स्नातकवर्गे छात्राणां प्रवेशकार्यं प्रारब्धं तत्र प्रथमवारं छात्रसंख्यायां वृद्धिस्त्वात् पञ्जीकरणप्रक्रिया बाधिता मन्यते।केवलं 20 सहस्त्रमासनानां...

(वार्ताहरः राजेन्द्र उपाध्याय)सूरतम्। सितम्बरमासस्य पञ्चमेदिनाङ्के यत्र राष्ट्रीयस्तरे शिक्षकवदन्दनं बभूव तत्र राज्यकक्षायाः मुष्ठिप्रतियोगितायां जनैकायाः कन्यायाः उत्कृष्ट प्रदर्शनेन राज्यस्य गौरवं द्विगुणितम् अभूत्।...

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। सूरतस्य कापोद्रासंभागे अतिप्राचीनस्य मन्दिरस्य उन्मूलनकाले यत्र नागरिकेषु चिन्ता तत्र मन्दिरस्य प्रमुखः पूजकः व्यथितः। मनपा प्रशासनस्य अतिक्रमणनिवारणदलेन रामदेवपीरबाबामन्दिरस्य...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!