August 13, 2022

प्रकीर्ण / Uncategorized

1 min read

(वार्ताहरः संदीप राजपूत)सूरतम्। गुजरातराज्यस्य जलविकास-संसाधनमन्त्री कुंवरजीभाई बावलीया स्वनेतृत्वे सम्पूर्णदक्षिणगुजराते मण्डलीयस्तरे समीक्षासत्रं संचालितवान्। नलात् प्रतिगृहे पेयजलम् इति प्रादेशिक परियोजनायाः आमूलात् निरीक्षणं...

सुनफा योगः - यदि जन्मकुण्डल्यां चन्द्रमस: द्वितीय स्थाने सूर्यस्य अतिरिक्त: कोऽपि अन्य ग्रह भवति तर्हि सुनफा योगः भवति ।अनफा योगः...

1 min read

(विश्वस्य वृत्तान्त: - सूरतम्)मुम्बई। एकानूतनावार्तानुसारं सैफ अली खान:, अर्जुन कपूर:, जैकलिन फर्नांडीस:, यामी गौतम: च इत्यस्य विज्ञापन पुटकं पश्चाद् चलचित्रकारेण...

1 min read

(प्रेषकः - सुखेन्दुः दासः)(पश्चिमवङ्गः) दक्षिणवङ्गे पुनः चक्रवातस्य सम्भावना सूचयति राज्यवायु-विभागः। सोमवासरस्य परं मङ्गलवासरे चक्रवातस्य प्रभावः अपश्यत्। मङ्गलवासरात् आरभ्य शनिवासर पर्यन्तं...

1 min read

(प्रेषकः - सुखेन्दुः दासः)पश्चिमवङ्गः। जुनमासस्य पञ्चदशदिवसात् आरभ्य जुलाइमासस्य प्रथमदिवसपर्यन्तं पश्चिमवङ्गे पुनः संवृतकार्यं भविष्यति। प्रातः षट्वादनं आरभ्य दशवादनपर्यन्तं सार्वजनिकक्रिया आपनोद्घाटनक्रिया भविष्यतः।...

1 min read

(वार्ताहरः डॉ.सुबोध कुमार मिश्र भागवती)अभिज्ञविधायकै: मुख्यमन्त्री-डाँहिमन्तविश्वशर्मावर्या: मन्त्रीमित्रग्रथितं कुर्वन्ति। रूपकशर्मा, जितुगोस्वामी, विश्वजित फुकनेति विधायकत्रयं मुख्यमन्त्रीमहाभागानां मित्रमन्त्रीरूपेण वर्तते। तथा च नोमलममिन-रुपेशगोवालेति मुख्यमन्त्रीमहाभागस्य...

1 min read

(प्रेषकः- सुखेन्दुः दासः)पश्चिमवङ्ग। करोनाकारणेन आक्रान्तजनानां देहे श्वासवायुपरिमानं लघुर्भवति।भारते अधुना अपि वैज्ञानिकपद्धतिव्यावहारेन श्वासवायुः उत्पादनं यथायथं नास्ति।एतस्मिन् सङ्कटपूर्णकाले पश्चिमवङ्गस्य वैज्ञानिकः रामेन्द्रमहोदयः कोषवायुकुवातनयन्त्राविष्कृतेन...

(प्रेषकः - सुखेन्दुः दासः)पश्चिमवङ्गः। पश्चिमवङ्गे गतमासे मुख्यमन्त्र्यासने तृणमूलकंग्रेसनेत्री ममताव्यानार्जीमहोदया अवसत्। सार्धद्विवर्षपूर्वं तृणमूलकंग्रेसं परित्यज्य तृणमूलकंग्रेसस्य प्रसीद्धनेता मुकुलरायः "भाजपा" इति दलस्य मध्ये...

Copyright © 2021 | Newsphere by AF themes.
error: Content is protected !!